Højstrupgårds historie

Højstrupgårds historie går mange hundrede år tilbage. Her har både været vild natur, kaninfarm og lystgård for adelsmænd og velhavere, før de smukke bygninger blev til det, de er i dag: et af Nordsjællands smukkeste steder at mødes professionelt og privat.

Tidslinje

1490 - Borgerne i Helsingør får brugsret af kongen til det naturområde, der i dag huser Højstrupgård.

1790 - Kongen overlader området til den engelske købmand John Diston som fæstegods. Ger dyrker han indiansk korn, altså majs, og opretter en kaninfarm. Købmanden bygger Distongård på grunden. Grunden omdøbes senere til Godthåb.

1851 - Fabrikant W. F. Grandjean køber egendommen og starter glas-industri på strandmarken.

1857 - Resten af Godthåb købes af baron Chr. Rosenørn-Lehn.

1872 - Baronen river Godthåb ned, og opfører et landsted ved kystskrænten.

1873 - Baronen omdøber sin nye herskabelige bolig til Højstrup, inspireret af Heibergs romantiske lystspil Elverhøj.

1881 - Baronen sælger Højstrup for 100.000 kr. til sin slægtning Adam Wilhelm Knuth.

1888 - Knuth dør, kun 34 år gammel, og Højstrup går over i borgerligt eje.

1911 - Daværende ejer, proprietær Jørgen Leth, ansætter arkitekt Knud Brønnum til at give landstedet en stor fornyelse og udvidelse. Resultatet blev den ældste fløj af det nuværende Højstrupgård, og i denne er væsentlige dele af det første hus fra 1872 bevaret. 

1920 - Højstrupgård blev købt af vekselerer og grosserer Paul Hagemann som sommerbolig.

1957 - LO overtager bygningen og indretter den som kursus- og konferencecenter for egne medlemmer.

1967 - Tilbygning på 21 værelser, mødelokaler og pejsestue, der i dag er kendt som Severingangen.

1990 - Tilbygning med konferencesal (Malinovsky salen), restaurant og moderne køkken.

2007 - Tilbygning af 8 store lyse værelser. I alt har Højstrupgård i alt 44 værelser med bad, toilet og fantastisk udsigt over Øresund eller golfbane.

2018 - Fonden LO-skolen, der driver hotel og konferencecenteret Konventum, der ligger på grunden ved siden af Højstrupgård, overtager driften af Højstrupgård.